รวมที่พักเมืองทอง รายวัน รายเดือน

ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T2 ชั้น 8

ห้องพักรายเดือน อาคาร T2 ชั้น 8 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 2,200 บาท
ติดต่อ จิตพร โทร 0840709000 ไลน์ 0840709000
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร C3 ชั้น 2

ห้องพักรายวัน อาคาร C3 ชั้น 2 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 500 บาท
ติดต่อ ภาคิณ โทร 0652642698
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านใน อาคาร T10 ชั้น 13

ขายห้อง อาคาร T10 ชั้น 13 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ขาย 460,000 บาท
ติดต่อ 0846391465 โทร 0974198795 ไลน์ ns0632982614
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านใน อาคาร C6 ชั้น 5

ห้องพักรายเดือน อาคาร C6 ชั้น 5 ห้องขนาดกลางด้านใน 38 ตรม.

ให้เช่า 3,300 บาท
ติดต่อ 0635641956 โทร 0996479615 ไลน์ ns0632982614
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T3 ชั้น 9

ห้องพักรายเดือน อาคาร T3 ชั้น 9 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 2,900 บาท
ติดต่อ 0850455594 โทร 0850455594
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C3 ชั้น 14

ห้องพักรายวัน อาคาร C3 ชั้น 14 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 500 บาท
ติดต่อ หมวยดีไซน์ โทร 0838891766 ไลน์ 0840954050ล
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C3 ชั้น 4

ห้องพักรายวัน อาคาร C3 ชั้น 4 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ หมวย ดีไซน์ โทร 0840954050 ไลน์ 0840954050
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C3 ชั้น 9

ห้องพักรายวัน อาคาร C3 ชั้น 9 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ แอน โทร 0947935199 ไลน์ anna5199
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร P1 ชั้น 15

ห้องพักรายเดือน อาคาร P1 ชั้น 15 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,700 บาท
ติดต่อ หมีพู โทร 0860367195 ไลน์ meepoohchy
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T11 ชั้น 2

ห้องพักรายเดือน อาคาร T11 ชั้น 2 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,000 บาท
ติดต่อ Parery โทร 0802399614 ไลน์ ิbobby_blue2
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร C7 ชั้น 8

ห้องพักรายเดือน อาคาร C7 ชั้น 8 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,700 บาท
ติดต่อ กบ โทร 0891407604 ไลน์ kob.ob15
 
ขายห้อง ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร C6 ชั้น 16

ขายห้อง อาคาร C6 ชั้น 16 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ขาย 700,000 บาท
ติดต่อ ระเบียบ โทร 0879934366
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T3 ชั้น 14

ห้องพักรายเดือน อาคาร T3 ชั้น 14 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 2,500 บาท
ติดต่อ อรุณรุ่ง โทร 0841143144
ให้เช่าห้อง 
 ห้องมุม อาคาร C2 ชั้น 16

ห้องพักรายเดือน อาคาร C2 ชั้น 16 ห้องมุม 41 ตรม.

ให้เช่า 5,000 บาท
ติดต่อ aoy โทร 0805925999 ไลน์ aoyjw
ให้เช่าห้อง 
 ข้างห้องมุม อาคาร T11 ชั้น 9

ห้องพักรายวัน อาคาร T11 ชั้น 9 ข้างห้องมุม 32 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ Sueb โทร 0918381422 ไลน์ sueb.sastra
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T12 ชั้น 3

ห้องพักรายเดือน อาคาร T12 ชั้น 3 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ กัล โทร 0989362351
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T1 ชั้น 9

ห้องพักรายเดือน อาคาร T1 ชั้น 9 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ 0953245965 โทร 0924562364
ให้เช่าห้อง 
 ห้องมุม อาคาร T6 ชั้น 13

ห้องพักรายเดือน อาคาร T6 ชั้น 13 ห้องมุม 41 ตรม.

ให้เช่า 5,500 บาท
ติดต่อ ๋Jit โทร 0891443600 ไลน์ 6668363
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C7 ชั้น 13

ห้องพักรายเดือน อาคาร C7 ชั้น 13 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ เชาว์ โทร 0819340252 ไลน์ chao503
 
ขายห้อง ข้างห้องมุม อาคาร T4 ชั้น 14

ขายห้อง อาคาร T4 ชั้น 14 ข้างห้องมุม 32 ตรม.

ขาย 595,000 บาท
ติดต่อ ผึ้ง โทร 0814210240 ไลน์ chadthong
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T6 ชั้น 3

ขายห้อง อาคาร T6 ชั้น 3 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ขาย 450,000 บาท
ติดต่อ ปิยะนุช โทร 0813411429 ไลน์ 0813411429
ให้เช่าห้อง 
 ห้องมุม อาคาร T8 ชั้น 10

ห้องพักรายวัน อาคาร T8 ชั้น 10 ห้องมุม 41 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ แดง-ไลน:wecare9 โทร 0954655385 ไลน์ wecare9
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านใน อาคาร T1 ชั้น 7

ห้องพักรายเดือน อาคาร T1 ชั้น 7 ห้องขนาดกลางด้านใน 38 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ ศศกรณ์ โทร 0931208604 ไลน์ 0836171815
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร C7 ชั้น 16

ห้องพักรายเดือน อาคาร C7 ชั้น 16 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ให้เช่า 3,599 บาท
ติดต่อ ฉวีวรรณ โทร 0856619937
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านใน อาคาร C9 ชั้น 11

ขายห้อง อาคาร C9 ชั้น 11 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ขาย 590,000 บาท
ติดต่อ คุณปุ้ย โทร 0855962365 ไลน์ 0855962365
ให้เช่าห้อง 
 ห้องมุม อาคาร C6 ชั้น 11

ห้องพักรายเดือน อาคาร C6 ชั้น 11 ห้องมุม 41 ตรม.

ให้เช่า 5,000 บาท
ติดต่อ รมิตา โทร 0802235429 ไลน์ taninnij
ให้เช่าห้อง 
 ข้างห้องมุม อาคาร T10 ชั้น 10

ห้องพักรายเดือน อาคาร T10 ชั้น 10 ข้างห้องมุม 32 ตรม.

ให้เช่า 3,400 บาท
ติดต่อ เกรียงไกร โทร 0819407876 ไลน์ 0819407876
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T12 ชั้น 12

ขายห้อง อาคาร T12 ชั้น 12 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ขาย 580,000 บาท
ติดต่อ อารยา โทร 0885563655 ไลน์ oborb
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร C4 ชั้น 10

ห้องพักรายเดือน อาคาร C4 ชั้น 10 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,800 บาท
ติดต่อ นิตยา โทร 0859207783 ไลน์ nattawornp
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T1 ชั้น 14

ขายห้อง อาคาร T1 ชั้น 14 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ขาย 400,000 บาท
ติดต่อ moomax โทร 0878179666 ไลน์ moomax9666
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T3 ชั้น 13

ห้องพักรายเดือน อาคาร T3 ชั้น 13 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ เกียรติศักดิ์ โทร 0929873565 ไลน์ keiang
 
ขายห้อง ห้องขนาดกลางด้านใน อาคาร P2 ชั้น 12

ขายห้อง อาคาร P2 ชั้น 12 ห้องขนาดกลางด้านใน 38 ตรม.

ขาย 680,000 บาท
ติดต่อ dan โทร 0850705546 ไลน์ @695niyed
ให้เช่าห้อง 
 ห้องมุม อาคาร C8 ชั้น 8

ห้องพักรายเดือน อาคาร C8 ชั้น 8 ห้องมุม 41 ตรม.

ให้เช่า 4,800 บาท
ติดต่อ ตุ้ม โทร 0819330388
 
ขายห้อง ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร T8 ชั้น 8

ขายห้อง อาคาร T8 ชั้น 8 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ขาย 850,000 บาท
ติดต่อ กัน โทร 0618939426 ไลน์ nuni3
ให้เช่าห้อง 
 ข้างห้องมุม อาคาร T9 ชั้น 4

ห้องพักรายวัน อาคาร T9 ชั้น 4 ข้างห้องมุม 32 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ คุณแดน โทร 0958987726 ไลน์ @695niyed
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T9 ชั้น 9

ห้องพักรายวัน อาคาร T9 ชั้น 9 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ แดนห้องพัก โทร 0826367700 ไลน์ @695niyed
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านใน อาคาร P2 ชั้น 7

ขายห้อง อาคาร P2 ชั้น 7 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ขาย 530,000 บาท
ติดต่อ อนพัทย์ โทร 0863965122 ไลน์ yai5122
 
ขายห้อง ห้องขนาดกลางด้านใน อาคาร C8 ชั้น 3

ขายห้อง อาคาร C8 ชั้น 3 ห้องขนาดกลางด้านใน 38 ตรม.

ขาย 750,000 บาท
ติดต่อ ดำรงศักดิ์ โทร 0817896893 ไลน์ totocandy
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T9 ชั้น 5

ห้องพักรายวัน อาคาร T9 ชั้น 5 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ เต้นท์ โทร 0808790188 ไลน์ tent1985
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C5 ชั้น 5

ขายห้อง อาคาร C5 ชั้น 5 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ขาย 590,000 บาท
ติดต่อ ปาริสา,สรวิชญ่ โทร 0820706127 ไลน์ 0898894458,082070612
 
ขายห้อง ห้องมุม อาคาร C6 ชั้น 2

ขายห้อง อาคาร C6 ชั้น 2 ห้องมุม 41 ตรม.

ขาย 550,000 บาท
ติดต่อ ตั๊ก โทร 0818682291 ไลน์ pmtuck
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านนอก อาคาร P2 ชั้น 7

ขายห้อง อาคาร P2 ชั้น 7 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ขาย 630,000 บาท
ติดต่อ Kunn โทร 0817119671 ไลน์ kalunzkun
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C7 ชั้น 15

ห้องพักรายเดือน อาคาร C7 ชั้น 15 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,000 บาท
ติดต่อ ขวัญใจ โทร 0845254635 ไลน์ pudtood_pudtan
 
ขายห้อง Shop สั้น อาคาร C6 ชั้น 1

ขายห้อง อาคาร C6 ชั้น 1 Shop สั้น 60 ตรม.

ขาย 720,000 บาท
ติดต่อ พล โทร 0968593862 ไลน์ pol.speculator
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T9 ชั้น 11

ขายห้อง อาคาร T9 ชั้น 11 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ขาย 679,000 บาท
ติดต่อ Pop โทร 0812768093
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T9 ชั้น 8

ห้องพักรายเดือน อาคาร T9 ชั้น 8 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 4,500 บาท
ติดต่อ เค โทร 0952542711 ไลน์ @rooms
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C3 ชั้น 5

ห้องพักรายเดือน อาคาร C3 ชั้น 5 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ ภัส โทร 0950595692 ไลน์ 0950595692
 
ขายห้อง ข้างห้องมุม อาคาร C8 ชั้น 7

ขายห้อง อาคาร C8 ชั้น 7 ข้างห้องมุม 32 ตรม.

ขาย 650,000 บาท
ติดต่อ เจมส์ โทร 0814301718 ไลน์ ๋James Pimampai
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร C2 ชั้น 13

ห้องพักรายเดือน อาคาร C2 ชั้น 13 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ให้เช่า 4,200 บาท
ติดต่อ fon โทร 0966464465 ไลน์ fon_pongsorrarith
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร C6 ชั้น 1

ห้องพักรายเดือน อาคาร C6 ชั้น 1 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ให้เช่า 8,000 บาท
ติดต่อ คุณพรทิพย์ โทร 0877005570 ไลน์ 0877005570
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C3 ชั้น 7

ห้องพักรายเดือน อาคาร C3 ชั้น 7 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,800 บาท
ติดต่อ Ko โทร 0816112285 ไลน์ kcvirojsiri
 
ขายห้อง Shop ยาว อาคาร T10 ชั้น 1

ขายห้อง อาคาร T10 ชั้น 1 Shop ยาว 62 ตรม.

ขาย 1,650,000 บาท
ติดต่อ PP โทร 0866638887 ไลน์ Phupae22
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านใน อาคาร C5 ชั้น 12

ห้องพักรายเดือน อาคาร C5 ชั้น 12 ห้องขนาดกลางด้านใน 38 ตรม.

ให้เช่า 5,500 บาท
ติดต่อ ปั๊ก โทร 0814454484 ไลน์ worapruek
ให้เช่าห้อง 
 ข้างห้องมุม อาคาร P2 ชั้น 10

ห้องพักรายเดือน อาคาร P2 ชั้น 10 ข้างห้องมุม 32 ตรม.

ให้เช่า 4,000 บาท
ติดต่อ M โทร 0925793191 ไลน์ @rooms
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านใน อาคาร T5 ชั้น 3

ห้องพักรายเดือน อาคาร T5 ชั้น 3 ห้องขนาดกลางด้านใน 38 ตรม.

ให้เช่า 4,000 บาท
ติดต่อ ผึ้ง โทร 0974156649 ไลน์ Yingluck24@gmail.com
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C6 ชั้น 10

ห้องพักรายเดือน อาคาร C6 ชั้น 10 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,700 บาท
ติดต่อ Chunny โทร O9O9362O68
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C9 ชั้น 7

ห้องพักรายเดือน อาคาร C9 ชั้น 7 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,000 บาท
ติดต่อ Nutt โทร 0634572791 ไลน์ shopeelazada
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร C3 ชั้น 1

ห้องพักรายวัน อาคาร C3 ชั้น 1 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 500 บาท
ติดต่อ หมวยดีไซน์ โทร 0972468005 ไลน์ 0840954050
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร C9 ชั้น 13

ห้องพักรายเดือน อาคาร C9 ชั้น 13 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,000 บาท
ติดต่อ อร โทร 0869772536 ไลน์ aik2502
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T7 ชั้น 14

ขายห้อง อาคาร T7 ชั้น 14 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ขาย 550,000 บาท
ติดต่อ ภานพ โทร 0846545995 ไลน์ phanop_th
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T11 ชั้น 6

ห้องพักรายเดือน อาคาร T11 ชั้น 6 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 2,500 บาท
ติดต่อ คุณสุ โทร 0850765583
ให้เช่าห้อง 
 ข้างห้องมุม อาคาร C3 ชั้น 15

ห้องพักรายวัน อาคาร C3 ชั้น 15 ข้างห้องมุม 32 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 500 บาท
ติดต่อ สมจิตร โทร 0997826210 ไลน์ 0840954050
 
ขายห้อง ห้องมุม อาคาร C3 ชั้น 3

ขายห้อง อาคาร C3 ชั้น 3 ห้องมุม 41 ตรม.

ขาย 990,000 บาท
ติดต่อ เอ็ด โทร 0817741555 ไลน์ Edpecially
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T8 ชั้น 4

ห้องพักรายวัน อาคาร T8 ชั้น 4 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ นิราพร ปวงสุข โทร 0641698247 ไลน์ 0641698247
ให้เช่าห้อง 
 Shop ยาว อาคาร T9 ชั้น 1

ห้องพักรายเดือน อาคาร T9 ชั้น 1 Shop ยาว 62 ตรม.

ให้เช่า 18,000 บาท
ติดต่อ ชวลิต โทร 0944269152
ให้เช่าห้อง 
 ห้องมุม อาคาร C8 ชั้น 11

ห้องพักรายเดือน อาคาร C8 ชั้น 11 ห้องมุม 41 ตรม.

ให้เช่า 3,600 บาท
ติดต่อ ป้าสุ โทร 0858084612
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T12 ชั้น 1

ห้องพักรายเดือน อาคาร T12 ชั้น 1 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 2,500 บาท
ติดต่อ รติวัลคุ์ โทร 0982819693 ไลน์ prebadjha@gmail.com
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร T7 ชั้น 14

ห้องพักรายเดือน อาคาร T7 ชั้น 14 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ พจนา ประพัฒน์ โทร 0622022159 ไลน์ Potjana99
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T12 ชั้น 3

ห้องพักรายเดือน อาคาร T12 ชั้น 3 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 4,000 บาท
ติดต่อ กัล โทร 0856842611
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C2 ชั้น 14

ห้องพักรายเดือน อาคาร C2 ชั้น 14 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,800 บาท
ติดต่อ มนตรี โทร 0824639699
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร C4 ชั้น 11

ห้องพักรายวัน อาคาร C4 ชั้น 11 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ น้องทีอ๊อฟ โทร 0851196852 ไลน์ lucksana.psnompoo@gm
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร C1 ชั้น 16

ห้องพักรายเดือน อาคาร C1 ชั้น 16 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 5,000 บาท
ติดต่อ กำพล โทร 0959466651
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T11 ชั้น 10

ห้องพักรายเดือน อาคาร T11 ชั้น 10 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,000 บาท
ติดต่อ 0624652642 โทร 0887494841 ไลน์ 0887494841
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C1 ชั้น 6

ห้องพักรายเดือน อาคาร C1 ชั้น 6 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,800 บาท
ติดต่อ เสาวลักษณ์ โทร 0971595552 ไลน์ 0853526363
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T5 ชั้น 6

ห้องพักรายเดือน อาคาร T5 ชั้น 6 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,000 บาท
ติดต่อ ไพริน โทร 0831326999
 
ขายห้อง ห้องขนาดกลางด้านใน อาคาร C3 ชั้น 6

ขายห้อง อาคาร C3 ชั้น 6 ห้องขนาดกลางด้านใน 38 ตรม.

ขาย 700,000 บาท
ติดต่อ เดฟ โทร 0802651752 ไลน์ davehanpradit
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T11 ชั้น 9

ห้องพักรายเดือน อาคาร T11 ชั้น 9 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,300 บาท
ติดต่อ นานา โทร 0926642899 ไลน์ Thannapat.nana@gmail
 
ขายห้อง ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร C2 ชั้น 15

ขายห้อง อาคาร C2 ชั้น 15 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ขาย 780,000 บาท
ติดต่อ เอมิสรัศมิ์ โทร 0855196825 ไลน์ kiddee281108
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร P1 ชั้น 6

ห้องพักรายวัน อาคาร P1 ชั้น 6 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ ออม โทร 0839892665 ไลน์ 0839892665
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร C5 ชั้น 3

ห้องพักรายวัน อาคาร C5 ชั้น 3 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 500 บาท
ติดต่อ เตย โทร 0897860303


ที่พักเมืองทอง | ห้องพักรายวัน | ห้องเช่ารายเดือน | ห้องประกาศขาย | ลงประกาศฟรี

สอบถาม และแจ้งปัญหาการใช้งาน ติดต่อเว็บมาสเตอร์ โทร. 083 612 6883
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 mttcondo.com ห้ามคัดลอกหรือเลียนแบบเพื่อหวังผลทางการค้า