รวมที่พักเมืองทอง รายวัน รายเดือน

ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร C9 ชั้น 4

ห้องพักรายวัน อาคาร C9 ชั้น 4 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ ใหญ่ โทร 0850190541 ไลน์ @coffeejourney
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C8 ชั้น 7

ห้องพักรายเดือน อาคาร C8 ชั้น 7 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,900 บาท
ติดต่อ aik โทร 0972219602 ไลน์ aik2502
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T9 ชั้น 9

ห้องพักรายวัน อาคาร T9 ชั้น 9 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ แดนห้องพัก โทร 0826367700 ไลน์ dan.mt-rental
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T9 ชั้น 9

ห้องพักรายวัน อาคาร T9 ชั้น 9 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ คุณแดน ห้องเช่า โทร 0958987726 ไลน์ dan.mt-rental
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร C6 ชั้น 16

ห้องพักรายเดือน อาคาร C6 ชั้น 16 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ krirky โทร 0898122286 ไลน์ krirky
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T4 ชั้น 2

ห้องพักรายวัน อาคาร T4 ชั้น 2 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 500 บาท
ติดต่อ ลักษณ์ โทร 0870677918 ไลน์ nongluck234
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T12 ชั้น 8

ขายห้อง อาคาร T12 ชั้น 8 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ขาย 450,000 บาท
ติดต่อ พิม โทร 0846561541 ไลน์ pim.tonn
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร T9 ชั้น 8

ห้องพักรายวัน อาคาร T9 ชั้น 8 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ คุณนุช-นวพร โทร 0895213227 ไลน์ nooch2516
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C3 ชั้น 12

ห้องพักรายวัน อาคาร C3 ชั้น 12 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ แอนc3 โทร 0947935199 ไลน์ @anna5199
ให้เช่าห้อง 
 ห้องมุม อาคาร T8 ชั้น 10

ห้องพักรายวัน อาคาร T8 ชั้น 10 ห้องมุม 41 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ แดง-ไลน:wecare9 โทร 0954655385 ไลน์ wecare9
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านใน อาคาร T11 ชั้น 7

ขายห้อง อาคาร T11 ชั้น 7 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ขาย 490,000 บาท
ติดต่อ 0632982614 โทร 0632982614
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T8 ชั้น 4

ห้องพักรายเดือน อาคาร T8 ชั้น 4 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ กิจ โทร 0970894355 ไลน์ ki0996479615
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T10 ชั้น 8

ขายห้อง อาคาร T10 ชั้น 8 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ขาย 500,000 บาท
ติดต่อ ออย (OIL) โทร 0867721874
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร C1 ชั้น 12

ห้องพักรายวัน อาคาร C1 ชั้น 12 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ อ๋อยไล:sirinanp โทร 0802117575 ไลน์ sirinanp
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T1 ชั้น 13

ห้องพักรายเดือน อาคาร T1 ชั้น 13 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ ตรีบูรณ์ โทร 0943437424
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T1 ชั้น 13

ห้องพักรายเดือน อาคาร T1 ชั้น 13 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ ตรีบูรณ์ โทร 0899931867
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านใน อาคาร T5 ชั้น 9

ห้องพักรายเดือน อาคาร T5 ชั้น 9 ห้องขนาดกลางด้านใน 38 ตรม.

ให้เช่า 4,700 บาท
ติดต่อ กิจ โทร 0996479615 ไลน์ ki0996479615
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร P1 ชั้น 15

ห้องพักรายเดือน อาคาร P1 ชั้น 15 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ให้เช่า 4,000 บาท
ติดต่อ 0635641956 โทร 0635641956 ไลน์ ns0632982614
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C6 ชั้น 10

ห้องพักรายเดือน อาคาร C6 ชั้น 10 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,800 บาท
ติดต่อ บุ๊ค โทร 0895151499
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C4 ชั้น 8

ห้องพักรายเดือน อาคาร C4 ชั้น 8 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,000 บาท
ติดต่อ มาลี โทร 029594074 ไลน์ earth5126
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C7 ชั้น 10

ห้องพักรายเดือน อาคาร C7 ชั้น 10 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,800 บาท
ติดต่อ เบิ้ม โทร 0879934366 ไลน์ banjong.a
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T3 ชั้น 5

ห้องพักรายเดือน อาคาร T3 ชั้น 5 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,600 บาท
ติดต่อ แก๊ป โทร 0992855089 ไลน์ gapzigzag
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T10 ชั้น 2

ห้องพักรายเดือน อาคาร T10 ชั้น 2 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ ธัญรัตน์ โทร 0893100643 ไลน์ ice_veryice
 
ขายห้อง ห้องขนาดกลางด้านใน อาคาร T1 ชั้น 3

ขายห้อง อาคาร T1 ชั้น 3 ห้องขนาดกลางด้านใน 38 ตรม.

ขาย 690,000 บาท
ติดต่อ 0924562364 โทร 0924562364
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านใน อาคาร C9 ชั้น 2

ห้องพักรายเดือน อาคาร C9 ชั้น 2 ห้องขนาดกลางด้านใน 38 ตรม.

ให้เช่า 5,500 บาท
ติดต่อ เชาว์ โทร 0819340252 ไลน์ chao503
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร C7 ชั้น 8

ห้องพักรายเดือน อาคาร C7 ชั้น 8 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 4,000 บาท
ติดต่อ ภรปภา โทร 0818027870 ไลน์ sirorat_kob
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C5 ชั้น 13

ห้องพักรายเดือน อาคาร C5 ชั้น 13 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,800 บาท
ติดต่อ หนึ่ง โทร s19772015 ไลน์ sirs@cypress.com
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านใน อาคาร T10 ชั้น 12

ขายห้อง อาคาร T10 ชั้น 12 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ขาย 600,000 บาท
ติดต่อ วีนัส โทร 0633897936 ไลน์ upheat
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านใน อาคาร C8 ชั้น 4

ห้องพักรายเดือน อาคาร C8 ชั้น 4 ห้องขนาดกลางด้านใน 38 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ Muay โทร 0624016993 ไลน์ 0922710248
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร C6 ชั้น 4

ห้องพักรายเดือน อาคาร C6 ชั้น 4 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ แอ๊ด โทร 0894951942
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านใน อาคาร T3 ชั้น 12

ห้องพักรายเดือน อาคาร T3 ชั้น 12 ห้องขนาดกลางด้านใน 38 ตรม.

ให้เช่า 4,500 บาท
ติดต่อ อร โทร 0812875419
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C5 ชั้น 14

ห้องพักรายเดือน อาคาร C5 ชั้น 14 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ ปาลิตา โทร 0858498494 ไลน์ khunfyeeeeeeeeee
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านใน อาคาร C6 ชั้น 16

ห้องพักรายวัน อาคาร C6 ชั้น 16 ห้องขนาดกลางด้านใน 38 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 850 บาท
ติดต่อ ขนิษฐา โทร 0863370136 ไลน์ babyalone
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C1 ชั้น 12

ห้องพักรายเดือน อาคาร C1 ชั้น 12 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 4,000 บาท
ติดต่อ นุช โทร 0958965554 ไลน์ noot-sugar
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร C2 ชั้น 8

ห้องพักรายวัน อาคาร C2 ชั้น 8 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น -200 บาท
ติดต่อ แตงโม โทร 0972463106
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านใน อาคาร C6 ชั้น 5

ขายห้อง อาคาร C6 ชั้น 5 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ขาย 650,000 บาท
ติดต่อ วินิดา โทร 0877110504
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร C6 ชั้น 6

ห้องพักรายเดือน อาคาร C6 ชั้น 6 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 4,500 บาท
ติดต่อ คุณเล็ก โทร 081-826-70
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T4 ชั้น 7

ห้องพักรายเดือน อาคาร T4 ชั้น 7 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 4,500 บาท
ติดต่อ มัทรียา โทร 0955499828 ไลน์ matreeya2543
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C9 ชั้น 8

ห้องพักรายวัน อาคาร C9 ชั้น 8 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 450 บาท
ติดต่อ เอื้อ โทร 0830721889 ไลน์ 0830721889
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T5 ชั้น 9

ขายห้อง อาคาร T5 ชั้น 9 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ขาย 650,000 บาท
ติดต่อ เพชร โทร 0858489488 ไลน์ ยังไงก็รัก
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านใน อาคาร T5 ชั้น 9

ขายห้อง อาคาร T5 ชั้น 9 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ขาย 650,000 บาท
ติดต่อ ธีระ โทร 0865716615 ไลน์ teera03
ให้เช่าห้อง 
 ข้างห้องมุม อาคาร C6 ชั้น 14

ห้องพักรายวัน อาคาร C6 ชั้น 14 ข้างห้องมุม 32 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 900 บาท
ติดต่อ เม้ง โทร 0879365499 ไลน์ the1stsweetstudio
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T4 ชั้น 4

ห้องพักรายเดือน อาคาร T4 ชั้น 4 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,800 บาท
ติดต่อ คุณ ปุ๊ก โทร 0818895087 ไลน์ Pukflowertn
 
ขายห้อง ห้องขนาดกลางด้านใน อาคาร T10 ชั้น 7

ขายห้อง อาคาร T10 ชั้น 7 ห้องขนาดกลางด้านใน 38 ตรม.

ขาย 620,000 บาท
ติดต่อ เหมี่ยว โทร 0969425963 ไลน์ mameow963
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านใน อาคาร T1 ชั้น 4

ขายห้อง อาคาร T1 ชั้น 4 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ขาย 460,000 บาท
ติดต่อ 0946760309 โทร 0957450946
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร C2 ชั้น 14

ห้องพักรายเดือน อาคาร C2 ชั้น 14 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ให้เช่า 4,000 บาท
ติดต่อ ยุ้ยยุ้ย โทร 0610241771 ไลน์ Yuisainatee
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T8 ชั้น 4

ห้องพักรายเดือน อาคาร T8 ชั้น 4 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,900 บาท
ติดต่อ 0942103838 โทร 0942103838
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T11 ชั้น 7

ห้องพักรายเดือน อาคาร T11 ชั้น 7 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,800 บาท
ติดต่อ กัล โทร 083589555 ไลน์ azen-kall
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร T6 ชั้น 12

ห้องพักรายเดือน อาคาร T6 ชั้น 12 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ให้เช่า 4,500 บาท
ติดต่อ บอล โทร 0800919977 ไลน์ ball_nawaphol
ให้เช่าห้อง 
 ห้องมุม อาคาร T7 ชั้น 13

ห้องพักรายเดือน อาคาร T7 ชั้น 13 ห้องมุม 41 ตรม.

ให้เช่า 5,000 บาท
ติดต่อ pop โทร 0819840159
 
ขายห้อง ห้องขนาดกลางด้านนอก อาคาร C2 ชั้น 11

ขายห้อง อาคาร C2 ชั้น 11 ห้องขนาดกลางด้านนอก 38 ตรม.

ขาย 650,000 บาท
ติดต่อ JahRealEstate โทร 0642928996
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C3 ชั้น 8

ห้องพักรายเดือน อาคาร C3 ชั้น 8 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,800 บาท
ติดต่อ Maliwan โทร 0860653454 ไลน์ Ketmaliwan
ให้เช่าห้อง 
 ห้องมุม อาคาร T5 ชั้น 10

ห้องพักรายเดือน อาคาร T5 ชั้น 10 ห้องมุม 41 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ Kanda โทร 0860500924 ไลน์ Kanda222526
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร P1 ชั้น 7

ห้องพักรายวัน อาคาร P1 ชั้น 7 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 450 บาท
ติดต่อ นี โทร 0626680612
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านใน อาคาร T8 ชั้น 13

ห้องพักรายเดือน อาคาร T8 ชั้น 13 ห้องขนาดกลางด้านใน 38 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ ชุติมา โทร 0875019696
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร C1 ชั้น 3

ห้องพักรายเดือน อาคาร C1 ชั้น 3 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,000 บาท
ติดต่อ อี๊ด โทร 0999800889
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C5 ชั้น 6

ห้องพักรายวัน อาคาร C5 ชั้น 6 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 700 บาท
ติดต่อ คุณเอ็ม โทร 0844490312 ไลน์ 0844490312
 
ขายห้อง ห้องมุม อาคาร C6 ชั้น 7

ขายห้อง อาคาร C6 ชั้น 7 ห้องมุม 41 ตรม.

ขาย 770,000 บาท
ติดต่อ เนาวพันธ์ โทร 0897256344
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T5 ชั้น 13

ห้องพักรายเดือน อาคาร T5 ชั้น 13 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ คุณรักษ์ โทร 0863557579 ไลน์ nkroom55
ให้เช่าห้อง 
 ห้องมุม อาคาร T3 ชั้น 14

ห้องพักรายเดือน อาคาร T3 ชั้น 14 ห้องมุม 41 ตรม.

ให้เช่า 5,000 บาท
ติดต่อ srimada โทร 0882835665 ไลน์ injung11
 
ขายห้อง ห้องเล็กด้านใน อาคาร T11 ชั้น 2

ขายห้อง อาคาร T11 ชั้น 2 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ขาย 420,000 บาท
ติดต่อ 0915366496 โทร 0915366496
 
ขายห้อง ข้างห้องมุม อาคาร T7 ชั้น 11

ขายห้อง อาคาร T7 ชั้น 11 ข้างห้องมุม 32 ตรม.

ขาย 580,000 บาท
ติดต่อ 0944179038 โทร 0944179038
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C9 ชั้น 9

ห้องพักรายวัน อาคาร C9 ชั้น 9 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 450 บาท
ติดต่อ ทัต โทร 0983079377 ไลน์ network5533
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C2 ชั้น 8

ห้องพักรายเดือน อาคาร C2 ชั้น 8 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ สุชัย โทร 0838406056 ไลน์ muangthong_relax
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T5 ชั้น 14

ห้องพักรายเดือน อาคาร T5 ชั้น 14 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,800 บาท
ติดต่อ สิทธินันท์ โทร 0951198525
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T10 ชั้น 5

ห้องพักรายเดือน อาคาร T10 ชั้น 5 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 5,000 บาท
ติดต่อ หมี โทร 0818435560
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านใน อาคาร T3 ชั้น 11

ห้องพักรายเดือน อาคาร T3 ชั้น 11 ห้องขนาดกลางด้านใน 38 ตรม.

ให้เช่า 3,600 บาท
ติดต่อ ป้าอำไพ โทร 0658870823 ไลน์ 0860110692
ให้เช่าห้อง 
 ข้างห้องมุม อาคาร C3 ชั้น 8

ห้องพักรายเดือน อาคาร C3 ชั้น 8 ข้างห้องมุม 32 ตรม.

ให้เช่า 4,300 บาท
ติดต่อ theroommate โทร 0891543611
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร C6 ชั้น 7

ห้องพักรายเดือน อาคาร C6 ชั้น 7 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 2,800 บาท
ติดต่อ aiw99 โทร 0941694081 ไลน์ 0941694081
ให้เช่าห้อง 
 Shop ยาว อาคาร T4 ชั้น 1

ห้องพักรายเดือน อาคาร T4 ชั้น 1 Shop ยาว 62 ตรม.

ให้เช่า 10,000 บาท
ติดต่อ วิน โทร 0851309372 ไลน์ mido-ban
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C8 ชั้น 12

ห้องพักรายเดือน อาคาร C8 ชั้น 12 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ aik โทร 0819265118 ไลน์ aik2502
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T3 ชั้น 8

ห้องพักรายเดือน อาคาร T3 ชั้น 8 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 4,500 บาท
ติดต่อ กีฟท์ โทร 0846516513 ไลน์ Thassha
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านใน อาคาร T5 ชั้น 8

ห้องพักรายเดือน อาคาร T5 ชั้น 8 ห้องเล็กด้านใน 28 ตรม.

ให้เช่า 3,400 บาท
ติดต่อ สุวรรณี โทร 0818177265 ไลน์ 0818177265
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T10 ชั้น 4

ห้องพักรายเดือน อาคาร T10 ชั้น 4 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ให้เช่า 3,500 บาท
ติดต่อ นัท โทร 088553194
ให้เช่าห้อง 
 ห้องมุม อาคาร C6 ชั้น 11

ห้องพักรายเดือน อาคาร C6 ชั้น 11 ห้องมุม 41 ตรม.

ให้เช่า 5,400 บาท
ติดต่อ รมิตา โทร 0897444274 ไลน์ taninnij
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านใน อาคาร T2 ชั้น 6

ห้องพักรายเดือน อาคาร T2 ชั้น 6 ห้องขนาดกลางด้านใน 38 ตรม.

ให้เช่า 4,500 บาท
ติดต่อ Wannabe โทร 0949466241
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร C3 ชั้น 10

ห้องพักรายวัน อาคาร C3 ชั้น 10 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ รัตนา โทร 0823249853 ไลน์ rat c3
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านใน อาคาร P2 ชั้น 15

ห้องพักรายเดือน อาคาร P2 ชั้น 15 ห้องขนาดกลางด้านใน 38 ตรม.

ให้เช่า 4,000 บาท
ติดต่อ กัน โทร 0909789352 ไลน์ Ktya18
ให้เช่าห้อง 
 ห้องขนาดกลางด้านใน อาคาร T9 ชั้น 9

ห้องพักรายเดือน อาคาร T9 ชั้น 9 ห้องขนาดกลางด้านใน 38 ตรม.

ให้เช่า 4,000 บาท
ติดต่อ ์Narit โทร 0899396856 ไลน์ naritkek
ให้เช่าห้อง 
 ห้องเล็กด้านนอก อาคาร T12 ชั้น 14

ห้องพักรายวัน อาคาร T12 ชั้น 14 ห้องเล็กด้านนอก 28 ตรม.

ห้องพัก เริ่มต้น 600 บาท
ติดต่อ sueb โทร 0918381422


ที่พักเมืองทอง | ห้องพักรายวัน | ห้องเช่ารายเดือน | ห้องประกาศขาย | ลงประกาศฟรี

สอบถาม และแจ้งปัญหาการใช้งาน ติดต่อเว็บมาสเตอร์ โทร. 083 612 6883
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 mttcondo.com ห้ามคัดลอกหรือเลียนแบบเพื่อหวังผลทางการค้า