ห้องพักรายเดือน อาคาร C6 ชั้น 3 ห้องขนาดกลางด้านนอก ห้องขนาด 38 ตารางเมตร

ที่พักเมืองทอง อาคาร C6 ห้องขนาดกลางด้านนอก โทร 0830946141
ห้องเช่า